Кога?

Приемът в Детска къща „ПОПИВАЩ УМ” е целогодишен.

В Детска къща „Попиващ ум“ се извършва само планов прием. Децата постъпват по график на записване. В една седмица може да постъпи само едно ново дете. Това осигурява комфорт на адаптираните вече монтесори деца в групата и възможност за по-лесното адаптиране на новото дете.


Как?

Ако сте избрали нашата детска градина за Вашето дете, можете да се свържете с нас на имейл: popivasht.um@abv.bg  или на телефон 0888 788 733.

Преди да стане част от монтесори група в Детска къща „Попиващ ум“, всяко дете посещава „Попиващ ум“ заедно със своите родители. Целта на срещата е детето да се запознае с монтесори педагозите, да има свободен достъп до монтесори средата, а родителите да зададат всички свои въпроси. Тези срещи се провеждат в 14:00 часа или 18:00 часа. Целта на времевия интервал е да не се прекъсва и нарушава ежедневният режим и работен цикъл на монтесори групите ни, както и да се избегне директен контакт на децата с външни лица, непреминали медицински филтър.


Какви са необходимите документи?

 1. Договор за предоставяне на услуга.
 2. Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец;
 3. Копие от Акт за раждане на детето;
 4. Попълнени Декларации – по образец;
 5. Медицински документи – издадени от Личния лекар, както следва:
  • Здравна карта на детето с нанесени имунизации;
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в Детска къща „Попиващ Ум”;
  • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок;
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в Детска къща „Попиващ Ум”;
Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg