Създадохме Детска Къща „Попиващ Ум”, за да осигурим здравословна, безопасна и подкрепяща учебна среда, в която децата да бъдат подготвяни за живота. Подпомагайки уникалните способности на всяко дете, целим да ги стимулираме да развият в пълна степен своя мисловен, емоционален, личностен, социален, артистичен и физически потенциал. Смятаме, че полагането на основите на едно по-успешно бъдеще за децата ни е наш обществен дълг. За нас най-добрият начин да постигнем това е следвайки и прилагайки принципите на Метода Монтесори!

И все пак, защо да изберете Детска къща „Попиващ ум“?!

 • Защото водещо в Детска къща „Попиващ ум“ е детето!
 • Защото разполагаме с най-добрия екип монтесори педагози за възрастова група 0-3 г. и възрастова група 3-6 г. За последните 12 месеца целия педагогически екип е преминал следните обучения и квалификации:
  1. 6 месечно Онлайн обучение по Монтесори метод за деца 0-6 г. към Асоциация Монтесори „Ръка за ръка“
  2. 2 пъти Мастър клас с Елена Тимошенко, като Детска къща „Попиващ ум“ бе домакин на обучението на г-жа Елена Тимошенко в гр. Варна
  3. 6 практически семинара с водещите Монтесори педагози в Карин дом
  4. Национална конференция за социално и емоционално изучаване
  5. Първа помощ за деца и бебета – First Aid School
 • Защото поддържаме най-доброто съотношение деца - възрастни в групите. За 20 деца се грижат 3 възрастни - 2 педагози и един помощник. Групите се посещават и от допълнителни външни педагози за допълнителните занимания.
 • Защото за здравето на децата в Детска къща „Попиващ ум“ ежедневно се грижи педиатър с над 25 год. лекарска практика.
 • Защото веднъж годишно всички деца в „Попиващ ум“ получават безплатно обследване от професионален детски психолог, който им изготвя индивидуални протоколи с препоръки за допълнително подпомагане, когато това е нужно.
 • Защото освен директната грижа за децата, ние се грижим за тях и като осигуряваме безплатни посещения на различни семинари, обучения и лекции за родителите им.
  1. Лекция за неприемливото детско поведение с психолог Боряна Чалъкова
  2. Организирано гледане на филм „Учител е детето“
  3. Среща само на родителите на децата от Детска къща „Попиващ ум“ с Елена Тимошенко
  4. Монтесори за деца от 0 до 6 г. с лектори Румяна Илиева и психолог Светла Христова
  5. Ключът към здравето на Вашето дете, Лектор д-р Чой Ен Джун
  6. безплатна онлайн среща с Елена Тимошенко

Защото Детска къща „Попиващ ум“ е най-доброто място след дома!

Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg