Коя е д-р Мария Монтесори?

Попиващият ум
26.08.2020

Доктор Мария Монтесори е родена в Анкона, Италия, през 1870 година. Мария Монтесори е определяна като първата жена лекар в Италия. Тя се е занимавала с научно-изследователска дейност, благодарение на която по емпиричен път е извела основните принципи на Метода Монтесори. Д-р Мария Монтесори е стигнала до прозрението за „попиващия ум”, чрез дългогодишно наблюдение на десетки деца, докато се е грижила за тях. Д-р Мария Монтесори е социален реформатор. Според нея, истинските причини за проблемите на нашата цивилизация са, че тя е построена върху нестабилна основа, тъй като изграждайки я, обществото взема под внимание само ценностите на възрастния. Според твърдението на д-р Мария Монтесори, детето никога не е получавало подобаващо място като творчески и социален фактор, нито са оценявани способностите и потенциалната му функция, като строител на социума. Цялата работа на д-р Мария Монтесори се основава на научни принципи, но също така Монтесори разглежда детството като продължение на сътворението. Очарователната страна на д-р Мария Монтесори е тази, че докато прави точни експерименти и наблюдения като учен, в същото време тя счита вярата, надеждата и доверието за най-ефективните средства в обучението на децата. За д-р Мария Монтесори образованието е цел на живота, която трябва да се преследва от раждането и да продължи до края на човешкия живот. Създаденият от нея Метод Монтесори подготвя децата за Живота, чрез подкрепата на вътрешната нужда на детето – „Помогни ми да се справя сам”.

Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg