Какво представляват и кои са сензитивните периоди според д-р Мария Монтесори?

Какви са принципите на Монтесори педагогиката?
26.08.2020
Защо монтесори?
26.08.2020

Сигурна съм ,че много възрастни,като мен още изтръпват, когато чуят думите изпит, контролно, имам да уча. Често свързваме тези думи с тежки усилия, напрежение, неприятни, може и комични спомени. Колко ли здравословни проблеми сме си причинили опитвайки се да научим непонятна и практически необоснована информация? Защо трябва да причиняваме това и на децата си?
Е няма как ще кажете, всяка нова материя е сложна- сложна е за нас възрастните, за нас, защото нашите сензитивни периоди отдавна са отминали. За децата това е естествен процес свързан с тяхното развитие и израстване.

На база на дългогодишния си опит и наблюдение на децата, д-р Мария Монтесори не само е открила революционен образователен метод, тя е открила как всъщност работи детският специфичен ум. Или накратко, според д-р Мария Монтесори сензитивните периоди са такива периоди, в които децата възприемат определени знания много по-лесно, по естествен начин, без усилия и на игра. Тези периоди никога повече не се повтарят с тази сила. Научно е доказано в наши дни, че мозъкът на човека функционира при определени честоти. Така например при детето от 2 до 6 години работи на тета вълни (4-8 трептения в секунда) – по този начин мозъкът при възратния индивид може да работи само в състояние на транс.

Сензитивните периоди не настъпват изведнъж, а се проявяват в определени интервали от развитието на детето от 0 до 6г. – уникални за всяко дете, но и определени, поставени в точни граници от д-р.Монтесори. Можем да ги открием ако ги познаваме и само при внимателно наблюдаване на детето в определена среда даваща му „храната” за развитие на тези знания без пряката намеса на възрастен!
Основно сензитивните периоди в Монтесори педагогиката (кратка форма предлагана от AMI-Association Montessori Internationale) са:

  1. Развитие на речта (0 – 6г)
  2. Ред (1 – 3г.). За да се чувстват спокойни и уверени децата имат нужда от ред около себе си ( ред в околната среда, във взаимоотношенията, в действията и във времето). Внимание! Това е най-краткия период в който детето без усилия и на игра може да бъде научено на ред, който се превръща в навик и начин на действие и за напред.
  3. Сензорно развитие (0 – 5г.) – формират се представи за света чрез сетивата -определяне на качествата и свойствата на предметите.
  4. Развитие на двигателните навици (1,5 – 4г.) – целенасочени и осъзнати действия.
  5. Чувствителност към дребни предмети (2г.) – развитие на фината моторика.
  6. Социално възпитание (2,5 – 6г.) Създава се култура на поведение и социално взаимодействие.
Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg