Какви са принципите на Монтесори педагогиката?

Какви са зоните в Монтесори средата?
26.08.2020
Какво представляват и кои са сензитивните периоди според д-р Мария Монтесори?
26.08.2020

В трудовете си д-р. Мария Монтесори посочва два основни принципа: първият – че задължение на монтесори учителката е да помага (само при нужда) и напътства, вместо да осъжда и вторият – че истинската умствена работа не изтощава, а по-скоро подхранва духа на детето.

От изключително значение в Монтесори педагогиката и също основни са следните принципи:

  • Наблюдение. Обучените Монтесори педагози наблюдават работата на децата и настъпването на сензитивните периоди и оформят монтесори средата така, че тя да съдържа необходимата за развитието на всяко дете „храна”.
  • Индивидуална свобода. Това е друг основен принцип в Монтесори педагогиката – свободният избор на дейност на монтесори ученика, чрез него се развиват дисциплина, чувство за ред и любов към работата, като самата работа е наградата, която децата търсят. В Монтесори средата има и строго определени правила създадени именно за да се уважи индивидуалната свобода на всяко дете.
  • Подготовка на заобикалящата монтесори среда. Тя има за цел да освободи подрастващото дете от зависимостта му от възрастните. Най-важната черта на Монтесори средата е редът. Има определено място за всеки монтесори материал и след работата децата го връщат на определеното му място. Или Монтесори средата е подготвена, спокойна атмосфера, даваща възможност на децата да бъдат свободни да учат чрез собствената си активност, а монтесори средата е адаптирана към техните размери и интереси. „…образованието може да се разбира като помощ за разгръщане на вродените психични сили у детето. Това означава, че ние не можем да използваме общоприетите методи за обучение, които се основават на преподаване.” (М.Монтесори)
Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg