Какви са предимствата на Монтесори педагогиката пред традиционната образователна система в България?

Какви са зоните в Монтесори средата?
26.08.2020

Д-р Монтесори повтаря, че е открила не образователен метод, а по-скоро истинската детска природа и нейните безмерни способности за развитие.

За разлика от детските градини, които прилагат традиционните образователни системи, методиката на Монтесори приема идеята за обучението чрез сетивата и директния опит, тъй като чрез докосване децата придобиват триизмерна представа за предметите. Така образованието следва и отговаря на нуждите на естественото развитие на детето. Д-р Мария Монтесори открива, че съществува връзка между движението и интелигентността, защото „ръцете са инструмент на ум“.

Академичното ниво и ежедневието в Монтесори средата вървят заедно, като всичко включено в учебния план за съответната възрастова група е вложено в монтесори материалите, с които децата работят. Така мисленето им преминава от нагледно- действено към абстрактно –логично. В Монтесори средата дейността на децата е по-важна от резултатите. Тук детето е активен участник в собственото си образование, развива се със свой собствен темп.

Докато в конвенционалната образователна система в България групите са разделени по възраст, в Монтесори средата те са разновъзрастови .Това поощрява развитието на социалните умения, като дава възможност на малките да се учат от големите,а по-големите се научават на търпение и толерантност. Така децата се чувстват самостоятелни, уверени в себе си и растат отговорни.

Средата „Монтесори“ прилича повече на дом – атмосферата е уютна и спокойна. Всичко е достъпно, на нивото на децата. В монтесори средата учителят не е водещ – той е само свързващо звено между средата и детето. Монтесори педагогът показва, дава насоки,поощрява уважението, творчеството, любопитството, поемането на отговорност, но без да се намесва в усилията , които детето полага, за да се справи само. „Помогни ми да го направя сам“ (М.Монтесори) Ролята на детето е активна – то само избира с кои монтесори материали, колко и къде да работи (на маса или на пода върху килимче). Монтесори учителят пооощрява естественото любопитство и му помага да прави собствени избори, за да придобие независимост и самочувствие.

И докато традиционната образователна система дава куп академични знания на децата, чрез методиката на д-р Монтесори те придобиват умения, които им помагат да растат като самостоятелни, уверени, отговорни и социално-адаптивни личности, без това да им пречи да напредват и в научните знания.

Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg