Какви са зоните в Монтесори средата?

Какви са предимствата на Монтесори педагогиката пред традиционната образователна система в България?
26.08.2020
Какви са принципите на Монтесори педагогиката?
26.08.2020

Монтесори средата е уютно и комфортно пространство, където има развиващи материали и децата се занимават на масички или направо на пода върху специални килимчета. Мария Монтесори подчертава, че средата трябва да е достъпна за детето и в нея има строг ред- всички монтесори материали са подредени в определени зони и детето има свободен достъп. Материалите във всяка зона съответстват на възрастта на децата в монтесори групата и това им помага да се чувстват успели в своите действия, дава им вяра, самочувствие и уважение към самите тях.

Зона на практическия живот: Това е зоната, в която децата усвояват необходими за живота практически навици. Тази зона им осигурява всички условия за развиване на самостоятелност, упоритост, отговорност, развитие на вниманието. (тук има монтесори материали, свързани с преливане, пресипване, закопчаване, почистване, вгнездяване и т.н.)

Езикова зона: Всъщност всичко в стаята на Монтесори детска градина е свързано по някакъв начин с езика. Но в тази зона са включени конкретни монтесори материали за езиковото развитие на детето, което е свързано с редица умения: развитие на фонемния слух, развитие на моторните умения, разширяване на речниковия запас, подготовка на ръката за писане.

Зона Математика: В тази зона децата се запознават и развиват елементарни математически представи. Като е важно да се отбележи, че в Монтесори средата обучението по математика е организирано на принципа от конкретно към абстрактно и всяко едно математическо действие се онагледява с добре познати за детето понятия и предмети. (съотнасят количество към брой като отброяват кестени, сравняват количества от миди и т.н.)

Зона за сензорно развитие: В своите наблюдения върху децата Мария Монтесори открила, че децата активно изследват света с помощта на сетивата: слух, зрение, осезание, обоняние и т.н. Точно монтесори материалите в тази зона помагат на детето да се развива хармонично и да се ориентира по-добре в света. Тук то развива всички свои сетива, като се учи да различава, групира и определя външните предмети, развива окомера и мускулната си памет. За Монтесори сензорното възпитание създава основа за развитие на мисленето и интелектуалната дейност, които от своя страна пък са база за изучаване на математиката и овладяване на писането. Работата с дидактичните материали от тази зона развива познавателната активност на децата.

Зона Космос (научна зона): Чрез монтесори материалите от тази зона децата имат възможност да навлязат в сложният процес на осъзнаване на своето място в света, природата, културата на различните нации. Тук децата успяват да систематизират знанията си за околния свят.

Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg