Защо монтесори?

Какво представляват и кои са сензитивните периоди според д-р Мария Монтесори?
26.08.2020
Kакво е монтесори педагогика?
26.08.2020

Монтесори методът предоставя един по-добър старт на децата. Методът монтесори не само ги учи да четат, пишат и смятат, а също и да взимат решения, да правят избор, да решават проблеми и да планират добре времето си. Благодарение на това монтесори децата израстват независими, отговорни, емоционално интелигентни и уверени. Монтесори Методът развива у децата фундаментални житейски умения, любов към знанието, осъзнаване на себе си и другите, творчески подход и критично мислене.

Монтесори методът носи името на своя създател – Мария Монтесори, родена през 1870 г. в Италия. Основния принцип на система „Монтесори“ е свободата и личният избор на детето. Метода следва и поддържа естественото развитие на децата, като развива у тях креативност, създава условия за израстване на самостоятелни, уверени и свободни деца.

Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg