Милена Генчева Борисова – учител

Милена Генчева Борисова учи педагогика със специалност Иновации в предучилищното образование, за придобиване на степен магистър педагог. Притежава сертификати за преминато обучение Методът „Монтесори“ за деца от 0 до 6 г. и „Монтесори“ метод за деца със специални образователни потребности, от асоциация Монтесори – Ръка за Ръка (член на Montessori Europe и Pacific Northwest Montessori Association). Свободно говори и пише на английски език, притежава сертификат за B2 степен, определена по обща европейска референтна езикова рамка.

Работила е в Монтесори детска градина, с група от деца в ранна детска възраст. Интересува се от метода Монтесори, като личният й мироглед съвпада с това, какво трябва да бъде отношението на възрастния към детето, а именно уважение и хуманно отношение.

Към момента е бакалавър икономист, със специалност банково дело. Работила е в многонационална среда, в областта на услугите и туризма. Има опит с работа в динамично променяща се среда и притежава организационни умения, придобити като заемаща длъжността на координатор и технически организатор в акционерно дружество с обекти у нас и в съседни държави. Била е консултант на клиентите си, по повод продуктът на фирмата, в която е работила над 10 години.

Работата с деца е единственото преимущество в настоящия момент. Вярва, че проявеното търпение към всяко дете, от страна на възрастния, може да помогне да видим в детето големия потенциал, който носи.
Уважение, обич, закрила, търпение и хуманно отношение е достатъчно, за да можеш да се огледаш в очите на дете и да изискваш първо от себе си, а след това и от него да бъде по-добро.

Попиващ Ум
0888 788 733
[email protected]