Д-р Светлана Анастасова – педиатър

Д-р Светлана Анастасова е педиатър във Варна с над 25 години опит. 

Завършва Медицински университет Варна през 1989 г. Своята специалност „Детски болести“ придобива през 2000 г. Член на Европейската педиатрична асоциация (ЕРА/UNEPSA) и Националното сдружение на педиатри специалисти от извънболничната помощ.

Д-р Анастасова започва своята кариера в Отделението по неонатология на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, Разград, след което работи като педиатър в „Медицински център 1“ , Дългопол и МБАЛ Девня. От 1998 г. работи в „Дом за медико-социални грижи – Варна“. От 2012 г. до момента практикува в педиатричен кабинет в ”Групова педиатрична практика Лъч“ в кв. Виница, Варна.

В Детска къща „Попиващ ум” д-р Анастасова се грижи за сутрешния филтър на децата и контрола на разспространението на вируси и зарази, осъществява приема и контрола върху качеството на храната и насочва родителите при необходимост от консултация със специалист.

Попиващ Ум
0888 788 733
[email protected]