Янита Николова – учител

Янита Николова е магистър по Предучилищна педагогика, бакалавър по Счетоводство и Международни икономически отношения и магистър по Счетоводство.

Предходният й трудов стаж включва работа в международни компании и в администрацията на общинско училище в град Варна.

Като майка на три породени деца, Янита търси своето призвание в работата с деца в предучилищна и начална училищна възраст. Предстои й завършване на допълнителна професионална квалификация „Учител по информационни технологии в начален етап“ и „Учител по английски език I-IV клас“.

Убедена, че „целта на ранното детско образование следва да е активиране на собствения естествен стремеж на детето да учи”, самата тя не спира да преоткрива нови области, които да опознава.

Запознавайки се с метода Монтесори, Янита открива, че това е поредното предизвикателство, което смята, че е готова да посрещне с усмивка, обич и внимание.

В момента преминава курс на обучение - Методът „Монтесори“ за деца от 0 до 6 г. и „Монтесори“ метод за деца със специални образователни потребности, от асоциация Монтесори - Ръка за Ръка (член на Montessori Europe и Pacific Northwest Montessori Association).

Попиващ Ум
0888 788 733
[email protected]