Kакво е монтесори педагогика?

Защо монтесори?
26.08.2020
Попиващият ум
26.08.2020

Мария Монтесори разработва най-популярната методика за ранно детско развитие, която повече от век се прилага по цял свят. Нейният метод на образование е модел, в който децата с различни физически и умствени способности живеят и учат в естествена среда, в смесени възрастови групи (класовете са разделени на възрасти с разлика от 3 години, както следва:0-3 години 3 – 6 години / 6 – 9 години / 9 – 12 години), което много наподобява обществото, в което ще живеят като възрастни. Затова и за метода „Монтесори“ често се твърди, че „той подготвя децата не просто за училище, а за живота“.

Монтесори педагогиката е основана на връзката между готовността и „чувствителността“ на учащия (Чувствителни периоди). Всяко дете преминава през така наречените „отскоци“ в обучението през годините от раждането си до 6 години. Мария Монтесори обяснява това поведение с развитието на специфични области от човешкия ум. Според д-р Монтесори по време на тези „сензитивни (чувствителни) периоди“ детето е особено чувствително към определен тип стимули и може с лекота да придобие определени умения и знания.

Следвайки вътрешната си мотивация, детето в монтесори класната стая само избира какво, къде, кога и как да учи. В монтесори педагогиката детето е активната страна, а не възрастният. В монтесори класната стая детето има свобода на движение и избор. Тази свобода, от своя страна е възможна само и единствено в условията на внимателно подготвена монтесори среда, в която не липсват и правила.

„Помогни ми да го направя сам” – Мария Монтесори

Именно това е и основната задача на монтесори педагога – да поддържа специално подготвената среда, да наблюдава децата и да насочва процеса на тяхното развитие, свързвайки ги с внимателно подготвената монтесори среда. Монтесори педагогът трябва да помага на децата да се справят сами.

Според Мария Монтесори „Ръцете са инструмент на интелигентността“ и са тясно свързани с развитието на мозъка. В една добре подготвена от монтесори учителя среда, с естествени материали, отговарящи на техните нужди, децата работят свободно, изследват, докосват и се учат. Монтесори материалите имат вграден контрол на грешката, т.е. конструирани са така, че сами да се поправят в случай на грешка от страна на детето. Така детето успява лесно само да види къде е сбъркало и само да поправи грешката, без да е нужна намесата на възрастния. Контролът е в ръцете на детето.

Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg