Работното време на Детска къща „ПОПИВАЩ УМ” е от 8:00ч. до 18:00ч. от понеделник до петък. Детска къща „ПОПИВАЩ УМ” затваря врати само за национални празници; за периода между 23-ти декември и Нова година.

В ежедневната програма на децата са включени:

  • Закуска;
  • Работа с Монтесори материали;
  • Игри на открито;
  • Обяд;
  • Следобеден сън;
  • Допълнителни свободно избираеми занимания – спорт, танци, чужди езици, арт занимания;
  • Терапия с логопед и психолог при необходимост.

Програмата, по която се обучават децата в Детска къща „ПОПИВАЩ УМ” следва стриктно принципите на Монтесори метода.

„Помогни ми да го направя сам”

Това искане, адресирано до Мария Монтесори от дете, става основно верую на нейния метод на обучение. В Монтесори образованието, ролята на възрастния е да подпомага децата да развиват своята вродена любознателност към нови знания и умения, свързани с околния свят. Учителят има функцията на мост между детето и средата за надграждане на едно умение с друго, като предоставя необходимата помощ и подкрепя детето към самостоятелност.

Според Мария Монтесори „Ръцете са инструмент на интелигентността“ и са тясно свързани с развитието на мозъка. В една добре подготвена от учителя среда, с естествени материали, отговарящи на техните нужди, децата работят свободно, изследват, докосват и се учат. Материалите притежават свойството „контрол на грешката“. Това подтиква децата да се справят сами, без намесата на възрастен.

Средата в класната стая е аранжирана по зони (Практически живот, Сензорика, Език, Математика, Космическо образование), според принципите за ред, красота, свобода на избор и свобода на движение, природа, реалност и развитие на социалния живот.

Педагогиката на Монтесори е основана на връзката между готовността и „чувствителните периоди“ на детето. Тези периоди са обвързани с развитието на отделни области от човешкия ум и готовността на детето по-лесно и плавно да придобие дадено умение. Успехът на самата педагогика е точно в естествения и спонтанен интерес на детето към едно или друго занимание. То има свободния избор на занимания, задоволяващи неговите вътрешни потребности. А когато е концентрирано в интересни за него дейности, детето има ясна цел, чувства се способно и уверено.

Социалните умения се подпомагат от смесени възрастови групи. Големите деца дават пример и помагат на малките, като по този начин се чувстват значими и способни, а малките деца се учат от големите.

Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg