Кога?

Приемът в Детска къща „ПОПИВАЩ УМ” е целогодишен.


Как?

Ако сте избрали нашата детска градина за Вашето дете, можете да се свържете с нас на имейл: popivasht.um@abv.bg  или на телефон 0888 788 733.

При първа възможност ще се свържем с Вас, за да насрочим среща. Срещата има за цел да обсъдим очакванията на родителите и тези на Детска къща „Попиващ Ум” и да ги приведем в съответствие. Когато родителите избират да запишат детето си в Детска къща „Попиващ Ум”, те се съгласяват да подкрепят нашата мисия, да следват принципите и насоките, изложени в Наръчника за родители и да спазват политиката на Детска къща „Попиващ Ум”. Присъствието на детето е задължително!


Какви са необходимите документи?

 1. Договор за предоставяне на услуга.
 2. Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец;
 3. Копие от Акт за раждане на детето;
 4. Попълнени Декларации – по образец;
 5. Медицински документи – издадени от Личния лекар, както следва:
  • Здравна карта на детето с нанесени имунизации;
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в Детска къща „Попиващ Ум”;
  • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок;
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в Детска къща „Попиващ Ум”;
  • Кръвна проба за Васерман от единия родител, само за деца до 2 години;
 6. Какви са необходимите документи, когато детето отсъства от Детска къща „Попиващ Ум”:
  • За повече от 10 календарни дни се представя медицинска бележка от личния лекар, в която е отбелязано, че детето не е в контакт със заразно болни и не е носител на паразити;
  • За повече от 2 месеца се изисква чревно изследване - лепенка и фекална проба;
 7. Декларация за съгласие от страна на родителя/настойника за заснемане (видео и снимков материал).
Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg