Създадохме Детска Къща „Попиващ Ум” в град Варна, за да осигурим здравословна, безопасна и подкрепяща монтесори учебна среда, в която децата да бъдат подготвяни за живота. Подпомагайки уникалните способности на всяко дете, целим да ги стимулираме да развият в пълна степен своя мисловен, емоционален, личностен, социален, артистичен и физически потенциал. Смятаме, че полагането на основите на едно по-успешно бъдеще за децата ни е наш обществен дълг. За нас най-добрият начин да постигнем това е следвайки и прилагайки принципите на Метода Монтесори!

Монтесори методът предоставя един по-добър старт на децата. Той не само ги учи да четат, пишат и смятат, а също и да взимат решения, да правят избор, да решават проблеми и да планират добре времето си. Благодарение на това те израстват независими, отговорни, емоционално интелигентни и уверени. Монтесори Методът развива у децата фундаментални житейски умения, любов към знанието, осъзнаване на себе си и другите, творчески подход и критично мислене.

Монтесори методът носи името на своя създател - Мария Монтесори, родена през 1870 г. в Италия. Основния принцип на система "Монтесори" е свободата и личният избор на детето. Метода Монтесори следва и поддържа естественото развитие на децата, като развива у тях креативност, създава условия за израстване на самостоятелни, уверени и свободни деца.

Попиващ Ум
0888 788 733
popivasht.um@abv.bg